Jansen Huybregts Projecten is inmiddels een gevestigde naam bij beleggers en woningcorporaties, daar waar het gaat om grootschalige renovaties, onderhouds- en verduurzamingsprojecten. Deze projecten zijn altijd ingrijpend. Voor de opdrachtgever en eigenaar, maar vooral ingrijpend voor de betrokken bewoners en de buurt.

Om onrust en overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken hanteert Jansen Huybregts Projecten een duidelijke aanpak en communicatie. Dat realiseren we door het totale proces integraal te managen. Vanuit een heldere aanpak, waarin betrokken partijen weten wat ze moeten doen (taak), hoe (proces) en wanneer (planning). Dit lukt alleen wanneer er op een goed gecoördineerde manier met elkaar wordt samengewerkt met als gezamenlijke doel het realiseren van een effectief en efficiënt project.

Renovatie van 493 woningen d’Ekker Veldhoven

Renovatie van 493 woningen d’Ekker Veldhoven

Renovatie van 493 woningen d’Ekker Veldhoven

lees verder
Opwaarderen entreehallen Joost Blankertsplaats

Opwaarderen entreehallen Joost Blankertsplaats

Opwaarderen entreehallen Joost Blankertsplaats

lees verder
Renovatie van 245 woningen Philipsdorp Eindhoven

Renovatie van 245 woningen Philipsdorp Eindhoven

Renovatie van 245 woningen Philipsdorp Eindhoven

lees verder
Groot onderhoud 142 woningen De Breeakker

Groot onderhoud 142 woningen De Breeakker

Groot onderhoud 142 woningen De Breeakker

lees verder