Bij Jansen Huybregts hebben we veel aandacht voor communicatie met bewoners en omwonenden. Zeker wanneer we een renovatieproject aangaan waarbij sprake is van verspikkeld bezit. Dit betekent dat er diverse huurwoningen en particuliere woningen naast elkaar zitten. In zulke situaties is er medewerking nodig van particulieren die geen aandeel hebben in de renovatie. Dit maakt het soms lastiger om de werkzaamheden uit te voeren. Toch slagen we er dankzij onze communicatie-aanpak in om ook deze projecten tot een succes te maken. Zo ook bij Wonen Breburg.

Laagdrempelige communicatie
Dit renovatieproject in Breda had als grootste uitdaging het verspikkeld bezit. De medewerking van particulieren was in dit project essentieel en daarom gaven wij veel aandacht aan de communicatie. Zowel richting de bewoners als de omwonenden. Door middel van de JH unit en bewonerscommunicatie hielden we nauw contact met de bewoners bij wie wij de renovaties uitvoerden. Daarbij hadden ook de particuliere woningen de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de JH Bewonersapp. Via deze weg kregen ook zij inzicht in de planning en konden ze bij vragen chatten met één van onze medewerkers.

Samenwerken
Mede dankzij de goede samenwerking tussen ons, de onderaannemers en alle bewoners in de wijk hebben we ondanks de coronacrisis de werkzaamheden succesvol kunnen uitvoeren. Dankzij de samenwerking met elkaar en de juiste maatregelen, zijn de meeste bewoners nu erg trots op hun nieuwe gerenoveerde woning. De duurzame renovaties zullen voor de bewoners bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Voor dit project hebben we namelijk nieuwe kozijnen en daken met goede isolerende eigenschappen geplaatst. Daarnaast is de combinatie met zonnepanelen en elektrisch koken een extra duurzaam aspect waar het milieu én de bewoners erg blij mee zijn.

Beelden van het project