In samenwerking met Woonbedrijf hebben we het afgelopen jaar 78 woningen verdeeld over 2 complexen mogen renoveren. In dit project hadden we een onverwachte uitdaging. Vanuit onze jarenlange ervaring met renovatieprojecten weten we inmiddels dat geen enkel project zonder hobbels zal verlopen. Daarom houden we altijd rekening met onverwachte hindernissen of beperkingen. Dit jaar was dat het coronavirus dat ons allemaal in de houdgreep nam. Vooral nu was het noodzakelijk om open en eerlijk te communiceren met alle betrokken partijen.

Protocollen

Het coronavirus vroeg om een aangepaste werkwijze van iedereen. Om ervoor te zorgen dat alle partijen op dezelfde manier omgingen met de geldende maatregelen en gezondheidsrisico’s hebben we een coronaprotocol opgesteld. Hierin staat hoe er per situatie wordt omgegaan met elkaar en de werkzaamheden. Zo richtten we de planning zó in dat we maar 2 dagen per woning werkzaamheden uitvoerden, waarvan we er maar 1 in de woning aanwezig waren. Op deze dag konden de bewoners gebruik maken van een modelwoning. Deze werd na elk bezoek weer grondig gereinigd voor de volgende gebruiker. Door onze werkwijze op deze manier aan te passen konden we de veiligheid van de bewoners, onszelf en andere betrokken partijen waarborgen.

 

Noodzakelijk onderhoud

Het doel van onze werkzaamheden was het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud om de technische staat van de kozijnen weer op peil te brengen. Alle kozijnen met daarin asbest panelen werden vervangen en gesaneerd. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is er gekozen voor aluminium kozijnen met triple glas.

Beelden van het project