Innovatief renoveren, wat wil dit nu zeggen? Juist, de bewoners gaan bepalen wanneer de renovatiewerkzaamheden starten. Dat wil zeggen dat iedere bewoner zelf het startmoment van de renovatie gaat bepalen. Dit vergt veel communicatie en bovendien een strakke planning. Daarnaast wordt er geen bouwplaats, zoals gebruikelijk is, ingericht. Dit alles om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Strubbelingen
Een dergelijke opzet als deze vraagt om flexibiliteit. Iets dat niet zomaar vanzelfsprekend is. De voorbereiding op het project duurde anderhalf jaar. Met name een aantal onderaannemers en leveranciers leverden strubbelingen op. Dit kwam met name dat men deze methode niet zagen zitten, maar gaandeweg zagen ook zij in dat het ‘nieuwe renoveren’ wel degelijk werkte.

 

80 woningen gereed
De eerste fase van dit renovatieproject is afgerond. De eerste tachtig woningen zijn inmiddels klaar en inmiddels hebben ook meerdere huurders zich aangemeld om hun huis te laten renoveren. Het meeste trots zijn wij op de volledige ontwikkeling in eigen huis. Een ontwerp samen met de architect en de techniek volledig leidend laten zijn!


Uitgevoerde werkzaamheden
• Isoleren daken d.m.v. prefab componenten en vervangen dakpannen;
• Vervangen glas door HR++ beglazing;
• Isoleren betonnen geveldelen;
• Aanbrengen mechanische ventilatie welke CO2 is gestuurd;
• Schilderwerk buiten;
• Vervangen CV ketels;
• Vervangen buitendeuren Concept III;
• Voorzieningen treffen t.b.v. flora en fauna.

Media