Eckart Vaartbroek Eindhoven

Vaartbroek Eindhoven

Innovatief renoveren, wat wil dit nu zeggen? Juist, de bewoners gaan bepalen wanneer de renovatiewerkzaamheden starten. Dat wil zeggen dat iedere bewoner zelf het startmoment van de renovatie gaat bepalen. Dit vergt veel communicatie en bovendien een strakke planning. Daarnaast wordt er geen bouwplaats, zoals gebruikelijk is, ingericht. Dit alles om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Uitdagingen
Een dergelijke opzet als deze vraagt om flexibiliteit. Iets dat niet zomaar vanzelfsprekend is. De voorbereiding op het project duurde anderhalf jaar waarbij de focus lag op innovatief renoveren. Met name een aantal onderaannemers en leveranciers hadden twijfels bij het uitvoeren van de werkzaamheden in “Serie van 1”. Gaandeweg zagen ook zij in dat het ‘nieuwe renoveren’ wel degelijk werkte.

Woningen gereed

Fase 1 van het renovatieproject is middels afgerond en we zijn trots op het resultaat. Trots op de volledige ontwikkeling in eigen huis, van ontwerp met de architect tot de technische uitvoering.

Beelden van het project