Renovatie van 245 woningen

Philipsdorp Eindhoven

Wie Eindhoven zegt, zegt Philips. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zie je overal terug in de stad. Van het voetbalstadion tot de karakteristieke huisjes van de buurt Philipsdorp. Een deel van die woningen, gebouwd aan het begin van de vorige eeuw, werd door Jansen Huybregts in 2013 gerenoveerd. Een mooie uitdaging, waarbij respect voor de historie van de buurt centraal stond.

Ontzorgen en servicen

Respect voor de historie kunnen we in het licht van dit project heel breed trekken. Enerzijds hadden we als doel zoveel mogelijk authentieke elementen in ere te herstellen of na te maken. Denk hierbij aan de zo typerende daklijsten en voegwerkkozijndetails van de voormalige arbeiderswoningen. Anderzijds voerden we de werkzaamheden uit bij mensen die soms al 80 jaar in Philipsdorp woonden en de historie van de wijk voor een groot deel hebben meegemaakt. Om hen – en de rest van de bewoners – zo goed mogelijk te ontzorgen en servicen, is een strakke planning en optimale bewonerscommunicatie key.

Goede sfeer

Geert van der Heijden, Directeur Projecten bij Jansen Huybregts, benadrukt het belang van communicatie bij een project als dit: “Succesvolle renovatieprojecten staan of vallen bij goede communicatie. Naar bewoners toe, maar ook richting opdrachtgever. Als we dat contact zo optimaal mogelijk laten verlopen, dan zorgen we voor een goede sfeer waarin werkzaamheden ook weer soepeler gaan. En zo halen we de planning”.

Beelden van het project