Ook al vindt er onderhoud plaats aan uw onroerend goed, er kunnen zich allerlei storingen voordoen. Zowel bouwkundig als installatietechnisch. Zowel tijdens kantoortijden als daarbuiten staan onze allround medewerkers voor u klaar. 24/7, 365 dagen per jaar.

Op één vast telefoonnummer krijgt u, ook buiten kantoortijden, een deskundige medewerker van Jansen Huybregts aan de lijn. Door het stellen van gerichte vragen wordt het probleem geanalyseerd om vervolgens de juist mensen op pad te sturen. Dit zijn vakbekwame mensen die ter plaatse, al dan niet tijdelijke, maatregelen kunnen treffen waardoor verdere schade voorkomen wordt. Zij zorgen er ook voor dat het onroerend goed ’s nachts en in het weekend dusdanig beschermd is, dat verergering van schade voorkomen wordt. De volgende ochtend of direct na het weekeinde wordt er in overleg met u verder gewerkt aan een structurele oplossing van de calamiteit. Indien gewenst wordt er een offerte uitgebracht, waarmee u de verdere afwikkeling kunt regelen.

 

“Zowel tijdens kantoortijden als daarbuiten staan onze allround medewerkers voor u klaar.”