Renovatie, klein- en grootschalig, is vaak een ingrijpende kwestie. Ingrijpend voor de opdrachtgever, eigenaar en andere betrokken partijen, maar vooral ingrijpend voor de betrokken bewoners. Jansen Huybregts streeft er altijd naar om die ingrepen zodanig uit te voeren, dat de overlast voor bewoners zo veel mogelijk beperkt wordt.

We beperken overlast door het totale proces integraal te managen. Dit doen we met een heldere aanpak, waarin betrokken partijen met welomschreven processen en procedures samenwerken. Vanuit een duidelijke planning werken we op een gecoördineerde manier met elkaar samen om een renovatieproject zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren.

Jansen Huybregts heeft bovendien oog voor de kleinste details. Wat dat betreft is er voor ons geen verschil tussen het plaatsen van één keuken of honderd keukens. Van renovaties aan bedrijfs- en schoolgebouwen, strippen en herbouw van gevels, daken, wanden en ramen tot aan renovatie van woonwijken. In woningen zijn het vaak keukens, badkamers en toiletten die (complexmatig) gerenoveerd worden.

 

“Jansen Huybregts streeft er altijd naar dat de overlast voor bewoners zo veel mogelijk beperkt wordt.”