Bij projecten worden onderhoud en renovatie grootschalig aangepakt. Die grootschaligheid maakt het ook essentieel dat we u als opdrachtgever voortdurend op de hoogte houden van de voortgang.

Binnen elk project onderscheiden wij een aantal beheersaspecten die we periodiek terugkoppelen. U kunt daardoor aan de hand van het bestek of de werkomschrijving checken of u datgene krijgt wat u verwacht. Beheersaspecten die wij bij elk project onderscheiden en waarvan we u op de hoogte houden:

  • de planning;
  • de kwaliteit van het werk;
  • de wijze van communiceren;
  • de informatie waarvan we de verschillende partijen voorzien;
  • en vanzelfsprekend de kosten.

 

“Het uiteindelijke succes van het project wordt bepaald door de tevredenheid van de bewoner met een nieuwe woon- en leefomgeving.”

 

Bij projecten is het niet alleen voor de opdrachtgever, maar ook voor de bewoner van belang dat hij of zij tijdig geïnformeerd wordt over de voortgang en de gevolgen voor de woning.