Wij zijn als netwerkbedrijf aanspreekpunt voor verzekeraar en verzekerden, zij krijgen bij ons de service en kwaliteit die zij verwachten.

We hebben een regisserende rol tijdens het afhandelen van een schade. We hebben vaak als eerste contact met de verzekeraar en de verzekerde en we zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van alle werkzaamheden bij schade. Tevens beoordelen wij de schade en leggen deze vast, indien noodzakelijk zal er contact opgenomen worden met de expert. De verzekeraar wordt geadviseerd over het verloop en afhandeling van de schade, waarbij afspraken gemaakt zullen worden over een efficiënte en effectieve uitvoering van schadeherstel.

 

“Wij hebben een regisserende rol tijdens de afhandeling van uw schade.”