Als eigenaar of beheerder van onroerend goed, is het belangrijk dat huurders hun reparatieverzoeken op één plaats kunnen melden. Vervolgens is het van belang dat verzoeken binnen afzienbare tijd correct worden afgehandeld. Jansen Huybregts verwerkt ongeveer 120.000 reparatieverzoeken per jaar.

Dit betekent dat het complete proces, van aanname van het reparatieverzoek tot en met de uitvoering, uiterst nauwkeurig uitgewerkt moet zijn. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de facturatie. Daarom maken wij gebruik van een gespecialiseerd en op onze werkwijze afgestemd softwarepakket. Uitgangspunt bij reparatieverzoeken is dat we zo veel mogelijk willen inspelen op de verzoeken van de bewoners. Onze filosofie is dat als de huurder tevreden is, de eigenaar dat ook is. Naast vakbekwame medewerkers op bouwkundig gebied, hebben wij ook eigen tegelzetters, stukadoors, loodgieters en elektramonteurs. Dat houdt de lijnen kort. Bovendien zijn zij gewend om in onderhoud en renovatie te werken.

 

“Onze filosofie is dat als de huurder tevreden is, de eigenaar dat ook is.”

 

Vaak zijn wij al meerdere jaren in bepaalde wooncomplexen of -wijken aan het werk. Daarmee krijgen wij én onze opdrachtgevers een meerjareninzicht in de aantallen en het karakter van de reparaties. Op basis daarvan is het mogelijk om afspraken te maken over het afkopen van alle normale reparatieverzoeken in deze projecten.