Een proces is een interactie tussen drie partijen: de opdrachtgever, de huurder en Jansen Huybregts zelf. Als projectorganisatie zijn wij gefocust op het realiseren van efficiency en effectiviteit voor al deze partijen. Voor bewoners willen we de overlast zo veel mogelijk beperken.

Het is voor ons van groot belang dat het hele proces goed is ingericht. Vanaf het allereerste begin zullen we dit met de opdrachtgever afstemmen. Vervolgens laten we bewoners op een duidelijke manier weten wat er gaat gebeuren, hoe we dat doen en wanneer. We creëren duidelijkheid. En wat cruciaal is: we houden ons aan de afspraken die we met elkaar maken. En natuurlijk blijven we constant alert op mogelijkheden om dit proces te verbeteren.

 

“We creëren duidelijkheid. En wat cruciaal is: we houden ons aan de afspraken die we met elkaar maken.”

 

Jansen Huybregts werkt vanuit een heldere aanpak, waarin betrokken partijen met welomschreven processen en procedures samenwerken. Vanuit een duidelijke planning gaan we op een gecoördineerde manier te werk om een project zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren.