Jansen Huybregts selecteert haar mensen op brede kennis, ervaring en wat minstens zo belangrijk is: we letten heel erg op hun sociale vaardigheden. Dat wordt vaak onderschat, maar blijkt in de praktijk essentieel.

We hebben altijd te maken met een bewoonde situatie, met bezorgde, ongeruste of geschrokken bewoners. Die willen goed geïnformeerd en gerustgesteld worden. Bovendien zijn ze zuinig op hun spullen en dat verwachten ze ook van diegene die reparaties uitvoert. Dat vraagt om extra kwaliteiten die niet iedereen gegeven zijn. Daarom selecteren wij daar streng op. Wij proberen ook altijd om medewerkers intern te laten doorstromen, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de beste ambassadeurs zijn voor Jansen Huybregts. Ervaring én kwaliteit is bij ons een voorwaarde om (onderhouds)processen vorm te geven. Jansen Huybregts vindt het daarom van groot belang dat onze medewerkers in de buitendienst om kunnen gaan met huurders en bewoners. Tevens wordt gelet op:

  • aandacht voor kwaliteit;
  • veiligheid voor huurders en bewoners;
  • veiligheid voor de omgeving;
  • sociale omgang met huurders;
  • aandacht voor het milieu.
"
Wij vinden het van groot belang dat onze buitendienstmedewerkers beschikken over sociale vaardigheden om goed te kunnen omgaan met huurders.
"