Een tevreden huurder is een blijvende huurder. Hij levert daardoor een belangrijke bijdrage aan een evenwichtige huurwaardeontwikkeling en daarmee ook aan de waarde van uw vastgoed. Misschien een simpele redenering, maar wel heel erg waar. Het tevreden stellen van de huurder is hetgeen waarvoor we het doen.

Wij zijn een organisatie die gewend is om gemeten te worden. We worden door de meeste relaties namelijk jaar in jaar uit gemeten op de diverse onderdelen van het onderhoudsproces:

  • de snelheid van aanname bij reparatieverzoeken;
  • de wijze waarop en hoe snel een afspraak met een huurder tot stand komt;
  • de wijze waarop de intake van Jansen Huybregts de huurders te woord staat en doorvraagt naar de echte aard van het reparatieverzoek;
  • het percentage first-time-fixed;
  • is de monteur op tijd aanwezig bij de afspraak;
  • heeft de monteur de reparatie deugdelijk verricht (technisch);
  • heeft de monteur de werkplek netjes achtergelaten;
  • is de opdrachtgever tijdig ge├»nformeerd over het verloop van de melding.
"
Het tevreden stellen van de huurder is waar we het voor doen.
"