Onderhoud is een belangrijke post in veel bedrijfsbudgetten. Het is daarom belangrijk dat u snel, goed en volledig geïnformeerd bent zodat u tijdig bij kunt sturen. Om u daarbij extra te ondersteunen, biedt Jansen Huybregts u de mogelijkheid om aan te sluiten op ons online klantenportaal.

Het online JH klantenportaal geeft u inzicht in de stand van zaken op een aantal niveaus. Vanaf detailniveau (werksoort), objectniveau tot meer algemene informatie over aantallen werkzaamheden en de financiële status. En dat real-time. Zo bent u altijd op de hoogte van de actuele situatie, waardoor u sneller en beter kunt beslissen.

"
Het Jansen Huybregts klantenportaal geeft u inzicht in de stand van zaken.
"