Jansen Huybregts selecteert haar mensen op brede kennis, ervaring en wat minstens zo belangrijk is: we letten heel erg op hun sociale vaardigheden. Dat wordt vaak onderschat, maar blijkt in de praktijk essentieel.

We hebben altijd te maken met een bewoonde situatie, met bezorgde, ongeruste of geschrokken bewoners. Die willen goed geïnformeerd en gerustgesteld worden. Bovendien zijn ze zuinig op hun spullen en dat verwachten ze ook van diegene die reparaties uitvoert. Dat vraagt om extra kwaliteiten die niet iedereen gegeven zijn. Daarom selecteren wij daar streng op. Wij proberen ook altijd om medewerkers intern te laten doorstromen, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de beste ambassadeurs zijn voor Jansen Huybregts. Ervaring én kwaliteit is bij ons een voorwaarde om (onderhouds)processen vorm te geven. Jansen Huybregts vindt het daarom van groot belang dat onze medewerkers in de buitendienst om kunnen gaan met huurders en bewoners. Tevens wordt gelet op:

  • aandacht voor kwaliteit
  • veiligheid voor huurders en bewoners
  • veiligheid voor de omgeving
  • sociale omgang met huurders
  • aandacht voor het milieu

Projectbegeleiding

Communicatie met de bewoners is bij ons een kernbegrip. Daarom zorgen wij ervoor dat de bewoner vaste aanspreekpunten heeft die alles van het project weten en het leuk vinden om een praatje te maken. Zo is er op de projectlocatie een vaste uitvoerder en bewonersbegeleider aanwezig van het begin tot het einde van de werkdag. De uitvoerder heeft dus niet alleen verantwoordelijkheden op het gebied van de renovatie, maar ook op het gebied van positieve omgang met de bewoners.