MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hiermee bedoelen we dat Jansen Huybregts zich bewust is van haar impact op mens en milieu en een goede balans zoekt tussen de mens, de aarde en een gezonde organisatie. Hierbij staan duurzaamheid, circulariteit, het toevoegen van waarde aan de samenleving en het scheppen van goede arbeidsomstandigheden centraal. MVO is geen doel op zich maar een continu proces waarbij we onszelf steeds blijven verbeteren.

MVO-prestatieladder

MVO is al jaren een belangrijk uitgangspunt bij Jansen Huybregts op het gebied van bedrijfsvoering, investeringen en activiteiten. Afgelopen jaar hebben we besloten dit ook zichtbaar te maken met een certificering op basis van de MVO-prestatieladder. Op 34 kernwaarden verdeeld over de aandachtsgebieden de mens, de aarde en een gezonde organisatie voeren wij beleid, dragen wij dit uit en pakken we initiatieven op.

De mens, de aarde en een gezonde organisatie

Een goede balans tussen de mens, de aarde en een gezonde organisatie begint bij al onze aandeelhouders. Onze medewerkers, opdrachtgevers en huurders van de woningen. Wij vinden het belangrijk dat we een gezonde en veilige werkomgeving bieden voor al onze medewerkers waar we elkaar respecteren en waar we opleidings- en ontwikkelingskansen bieden. Daarnaast zijn wij ons ervan bewust dat we te gast zijn bij de huurders van onze opdrachtgevers en zo gedragen we ons dus ook. Goede zorg voor de aarde en onze directe omgeving vinden wij ook belangrijk, omdat we een leefbare en gezonde leefomgeving voor de generaties na ons willen achterlaten. Daarom beperken wij ons zoveel mogelijk in het gebruik van fossiele brandstoffen. In plaats daarvan gebruiken we groene stroom en zetten we elektrische en hybride personenauto’s in voor ons personeel. Ook tijdens de bouw werken we met duurzame en herbruikbare materialen. Een gezonde organisastie betekent bij Jansen Huybregts het doen van eerlijke zaken. Daarom zorgen we ervoor dat onze werkzaamheden voldoen aan de huidige wet- en regelgevingen en maken we heldere afspraken over onze producten en diensten. Ook hanteren we eerlijke prijzen met onze leveranciers en opdrachtgevers die in verhouding staan met de kwaliteit die we leveren.