Kwaliteit maken en kwaliteit tonen is een van de speerpunten waar wij als Jansen Huybregts intensief mee bezig zijn. Kwaliteit leveren is namelijk de basis van ons bedrijf. Jansen Huybregts is in het bezit van de ISO 9001-, MVO prestatieladder niveau 3 en VCA** certificaten. Dit betekent dat alle processen zijn vastgelegd en gewaarborgd in een kwaliteitsmanagementsysteem. Vanzelfsprekend geven wij daarbij ook garantie op de door ons uitgevoerde werkzaamheden en materialen.

Kwaliteit maken en kwaliteit tonen

Het keuren, meten en beproeven is zeer belangrijk om de kwaliteit van de werkzaamheden te borgen. De eisen met betrekking tot rapportages, keuringen en voortgangsregistraties liggen vast in de procedure en formulieren uit het kwaliteitssysteem van Jansen Huybregts. Deze maken integraal onderdeel uit van de contractvorming en samenwerking met ketenpartners. Dit wil zeggen dat iedereen verantwoordelijk is om kwaliteit vast te leggen in het digitaal platform van Jansen Huybregts. Door deze processtappen en maatregelen kunnen we tot oplevering met 0 opleverpunten komen. De opleverpunten tijdens de uitvoering worden namelijk al direct vastgelegd in de taken en formulieren app. Deze worden vervolgens dezelfde dag of maximaal de dag daarna afgewerkt.

Feedbackgedeelte

Niet alleen het resultaat van onze werkzaamheden is voor ons belangrijk. De ervaring van de bewoners is een van de belangrijkste pijlers van kwaliteit. Na de oplevering van een project vragen we daarom altijd om de feedback vanuit de bewoners. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van de werkzaamheden en het proces continu blijven verbeteren.