Jansen Huybregts is in het bezit van de ISO 9001, MVo prestatieladder niveau 3 en VCA**-certificaten, tevens zijn wij aangesloten bij Bouwend Nederland. Dit betekent dat alle processen zijn vastgelegd en gewaarborgd in een kwaliteitsmanagementsysteem. Vanzelfsprekend geven wij daarbij ook garantie op de door ons uitgevoerde werkzaamheden en materialen.

 

       

          

MVO-jaarrapportage 2022