Jansen Huybregts heeft de voor haar relevante milieuaspecten in kaart gebracht. Deze aspecten worden constant gemonitord, geaudit en jaarlijks geëvalueerd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een breed begrip dat wij zien als een kapstok waar we onze business aan ophangen. Het gaat erom dat we de strategie van ons bedrijf omzetten in maatschappelijke daden. Wij hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen opgeknipt in drie aandachtsvelden:

1. Intern

  • werkgebied maximaal 40 kilometer (brandstof besparing);
  • zuinige auto's en bussen;
  • kantoorpanden die voldoen aan de laatste isolatienormen;
  • gereedschap en materialen die voldoen aan de milieueisen;
  • afname van groene stroom.

2. Social return

  • in het kader van maatschappelijk ondernemen doen wij op verschillende locaties mee aan zogenaamde social return projecten. Herbij leiden we voornamelijk kansarme jongeren op tot allround onderhoudsmedewerkers. De bedoeling is dat ze naast het leren van een vak ook een baangarantie krijgen. Dit doen we vanzelfsprekend in overleg met het UWV en gemeenten.

3. Sponsering

  • we sponseren met name (lokale) intitiatieven, waarbij gezondheid van de mens centraal staat. U moet hierbij denken aan Alpe d'HuZes, SOS Kinderdorpen, Stelvio Challenge etc. In 2014 zijn onder andere Swim to Fight Cancer, Dreamday4kids en Pension Mijn zicht gesponsord.
    Wij zijn het verplicht aan onze nabestaanden om een wereld na te laten, die ook voor hen leefbaar is.